Använda en trådlös handkontroll

Du kan använda Bluetooth® för att ansluta en trådlös handkontroll till en annan enhet än en PlayStation®5-konsol eller en PlayStation®4-konsol.

Använda den trådlösa DualSense-handkontrollen

Du kan använda Bluetooth® för att ansluta en trådlös DualSense™-handkontroll till en enhet med någon av följande operativsystemversioner:

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5
 • iPadOS 14.5
 • tvOS 14.5
 • Android™ 12
 • Se även till att läsa anvisningarna som medföljer handkontrollen, PS5™-konsolen eller enheten. Se även ”Namn på den trådlösa DualSense-handkontrollens delar”.
 • Beroende på spelet är det inte säkert att alla handkontrollens funktioner är tillgängliga.
 • Det kommer inget ljud från handkontrollen. Ljud kommer bara från enheten du använder.
 • Vi kan inte garantera att alla enheter är kompatibla med handkontrollen.

Parkoppla en enhet

När du använder en handkontroll på en enhet för första gången måste du parkoppla den.

1.
Se till att spelarindikatorn på handkontrollen inte lyser.
Om spelarindikatorn lyser trycker du på och håller ned PS-knappen tills den släcks. Om en USB-kabel är ansluten till handkontrollen kopplar du ur den.
2.
Samtidigt som du håller (skapa)-knappen nedtryckt trycker du på och håller ned PS-knappen tills lampskenan blinkar.
3.
Aktivera Bluetooth® på enheten och välj handkontrollen från listan med Bluetooth®-enheter.
När parkopplingen har genomförts blinkar lampskenan, och spelarindikatorn börjar lysa.
 • En handkontroll kan endast parkopplas med en enhet åt gången. Varje gång du ändrar enhet måste du parkoppla handkontrollen med den nya enheten.
 • Om du vill använda handkontrollen med en PS5-konsol sätter du på konsolen och använder en USB-kabel för att ansluta. Därefter trycker du på PS-knappen på handkontrollen.

Starta handkontrollen

Tryck på PS-knappen. När lampskenan blinkar börjar spelarindikatorn att lysa.

Stänga av handkontrollen

Tryck på och håll ned PS-knappen tills spelarindikatorn slocknar.

Ladda handkontrollen

Handkontrollen laddas med en standardmässig USB Type-C®-kabel. Den kräver en USB Battery Charging 1.2-kompatibel väggladdare för laddning eller en standardmässig USB 2.0- eller 3.0-kompatibel port som finns på en PS5-konsol eller en Mac-dator.

 • Använd en kabel som uppfyller USB-standarden.
 • Vissa enheter kanske inte kan ladda handkontrollen.

Använda den trådlösa DualSense Edge-handkontrollen

Du kan använda Bluetooth® för att ansluta en trådlös DualSense Edge™-handkontroll till en enhet med någon av följande operativsystemversioner:

 • macOS Ventura 13.3
 • iOS 16.4
 • iPadOS 16.4
 • tvOS 16.4

När du spelar på en PS5-konsol kan du anpassa handkontrollens spakkänslighet, knapptilldelningar, vibrationsintensitet med mera, och sedan spara inställningarna som profiler. Du kan även öppna profilerna som sparats i handkontrollen på andra enheter än en PS5-konsol.
Observera att du bara kan anpassa och spara profiler på en PS5-konsol.

 • Se även till att läsa anvisningarna som medföljer handkontrollen, PS5-konsolen eller enheten. Se även ”Namn på den trådlösa DualSense Edge-handkontrollens delar”.
 • Beroende på spelet är det inte säkert att alla handkontrollens funktioner är tillgängliga.
 • Det kommer inget ljud från handkontrollen. Ljud kommer bara från enheten du använder.
 • Vi kan inte garantera att alla enheter är kompatibla med handkontrollen.

Parkoppla en enhet

När du använder en handkontroll på en enhet för första gången måste du parkoppla den.

1.
Se till att spelarindikatorn på handkontrollen inte lyser.
Om spelarindikatorn lyser trycker du på och håller ned PS-knappen tills den släcks. Om en USB-kabel är ansluten till handkontrollen kopplar du ur den.
2.
Samtidigt som du håller (skapa)-knappen nedtryckt trycker du på och håller ned PS-knappen tills lampskenan blinkar.
3.
Aktivera Bluetooth® på enheten och välj handkontrollen från listan med Bluetooth®-enheter.
När parkopplingen har genomförts blinkar lampskenan, och spelarindikatorn börjar lysa.
 • En handkontroll kan endast parkopplas med en enhet åt gången. Varje gång du ändrar enhet måste du parkoppla handkontrollen med den nya enheten.
 • Om du vill använda handkontrollen med en PS5-konsol sätter du på konsolen och använder en USB-kabel för att ansluta. Därefter trycker du på PS-knappen på handkontrollen.

Starta handkontrollen

Tryck på PS-knappen. När lampskenan blinkar börjar spelarindikatorn att lysa.

Stänga av handkontrollen

Tryck på och håll ned PS-knappen tills spelarindikatorn slocknar.

Ladda handkontrollen

Handkontrollen laddas med en standardmässig USB Type-C®-kabel. Den kräver en USB Battery Charging 1.2-kompatibel väggladdare för laddning eller en standardmässig USB 2.0- eller 3.0-kompatibel port som finns på en PS5-konsol eller en Mac-dator.

 • Använd en kabel som uppfyller USB-standarden.
 • Vissa enheter kanske inte kan ladda handkontrollen.

Använda den trådlösa DUALSHOCK 4-handkontrollen

Du kan använda Bluetooth® för att ansluta en trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll till en enhet med någon av följande operativsystemversioner:

 • macOS Catalina
 • iOS 13
 • iPadOS 13
 • tvOS 13
 • Android™ 10
 • Se till att läsa anvisningarna som medföljer handkontrollen, enheten och PS4™-konsolen.
 • Information om namn på handkontrollens delar finns i användarhandboken för PS4-konsolen.
 • Om du använder Bluetooth® för att ansluta en handkontroll till en Windows-dator använder du en trådlös USB-adapter för DUALSHOCK®4.
 • Det kommer inget ljud från handkontrollen. Ljud kommer bara från enheten du använder.
 • Vi kan inte garantera att alla enheter är kompatibla med handkontrollen.

Parkoppla en enhet

När du använder en handkontroll på en enhet för första gången måste du parkoppla den.

1.

Se till att lampskenan på handkontrollen inte lyser.
Om lampskenan lyser trycker du på och håller ned PS-knappen tills den släcks. Om en USB-kabel är ansluten till handkontrollen kopplar du ur den.

2.
Samtidigt som du trycker på och håller ned SHARE-knappen trycker du på och håller ned PS-knappen tills lampskenan blinkar.
3.
Aktivera Bluetooth® på enheten och välj handkontrollen från listan med Bluetooth®-enheter.
När parkopplingen är genomförd lyser lampskenan med ett fast sken.
 • En handkontroll kan endast parkopplas med en enhet åt gången. Varje gång du ändrar enhet måste du parkoppla handkontrollen med den nya enheten.
 • Om du vill använda handkontrollen med en PS4-konsol sätter du på konsolen och använder en USB-kabel för att ansluta. Därefter trycker du på PS-knappen på handkontrollen.

Starta handkontrollen

Tryck på PS-knappen. Lampskenan lyser med ett fast sken.

Stänga av handkontrollen

Tryck på och håll ned PS-knappen tills lampskenan slocknar.

Ladda handkontrollen

Handkontrollen laddas med en standardmässig USB Micro-B-ingångskabel. Den kräver en USB Battery Charging 1.2-kompatibel väggladdare för laddning eller en standardmässig USB 2.0- eller 3.0-kompatibel port som finns på en PS4-konsol eller en Mac- eller Windows-dator.

 • Använd en kabel som uppfyller USB-standarden.
 • Vissa enheter kanske inte kan ladda handkontrollen.

 • Använd en Windows-dator för att uppdatera den inbyggda programvaran i de trådlösa DualSense-handkontrollerna och de trådlösa DualSense Edge-handkontrollerna. Information om det hittar du i ”Uppdatera den fasta programvaran för den trådlösa handkontrollen”.
 • Den här webbplatsen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
 • Information om systemfunktioner och bilder som publiceras på den här webbplatsen kan variera beroende på PS5- eller PS4-systemets programvaruversion eller versionen på appen som är installerad på din dator eller mobilenhet.

 • PlayStation Family Mark”, ”PlayStation”, ”PS5”, ”PS4”, ”DualSense”, ”DualSense Edge” och ”DUALSHOCK” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.
 • ”SONY” är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Sony Group Corporation.
 • Mac, macOS, iPadOS and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 • The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
 • IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
 • Android is a trademark of Google LLC.
 • USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
 • Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.