Χρήση ασύρματου χειριστηρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth® για να συνδέσετε το ασύρματο χειριστήριο σε μια συσκευή εκτός της κονσόλας PlayStation®5 ή της κονσόλας PlayStation®4.

Χρήση του ασύρματου χειριστηρίου DualSense

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth® για να συνδέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense™ σε μια συσκευή που διαθέτει μία από τις παρακάτω εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων.

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5
 • iPadOS 14.5
 • tvOS 14.5
 • Android™ 12
 • Ανατρέξτε οπωσδήποτε στις οδηγίες που παρέχονται με το χειριστήριο, την κονσόλα PS5™ ή τη συσκευή. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Ονόματα μερών ασύρματου χειριστηρίου DualSense».
 • Ανάλογα με το παιχνίδι, ορισμένες λειτουργίες του χειριστηρίου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
 • Δεν υπάρχει έξοδος ήχου από το χειριστήριο. Έξοδος ήχου παρέχεται μόνο από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
 • Δεν παρέχεται εγγύηση συμβατότητας όλων των συσκευών με το χειριστήριο.

Σύζευξη συσκευής

Όταν χρησιμοποιείτε ένα χειριστήριο σε μια συσκευή για πρώτη φορά, πρέπει να κάνετε σύζευξη.

1.
Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη παίκτη στο χειριστήριο είναι σβηστή.
Αν η ένδειξη παίκτη είναι αναμμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει. Αν στο χειριστήριο είναι συνδεδεμένο κάποιο καλώδιο USB, αποσυνδέστε το.
2.
Ενώ πιέζετε παρατεταμένα το κουμπί (δημιουργίας), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι η φωτιζόμενη μπάρα να αρχίσει να αναβοσβήνει.
3.
Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χειριστήριο από τη λίστα με τις συσκευές Bluetooth®.
Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, η φωτιζόμενη μπάρα θα αναβοσβήσει και, στη συνέχεια, θα ανάψει η ένδειξη παίκτη.
 • Η σύζευξη ενός χειριστηρίου είναι δυνατή μόνο με μία συσκευή τη φορά. Κάθε φορά που αλλάζετε συσκευές, πρέπει να δημιουργείτε σύζευξη μεταξύ του χειριστηρίου και της νέας συσκευής.
 • Για να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο με μια κονσόλα PS5, ενεργοποιήστε την κονσόλα και χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να το συνδέσετε σε αυτήν και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί PS στο χειριστήριο.

Ενεργοποίηση του χειριστηρίου

Πατήστε το κουμπί PS. Αφού αναβοσβήσει η φωτιζόμενη μπάρα, θα ανάψει η ένδειξη παίκτη.

Απενεργοποίηση του χειριστηρίου

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει η ένδειξη παίκτη.

Φόρτιση του χειριστηρίου

Το χειριστήριο φορτίζει μέσω ενός τυπικού καλωδίου USB Type-C®. Για να φορτίσει, απαιτεί επιτοίχιο φορτιστή συμβατό με το πρότυπο USB Battery Charging 1.2 ή συμβατή τυπική θύρα USB 2.0 ή 3.0 που μπορείτε να βρείτε σε κονσόλα PS5 ή Mac.

 • Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο που συμμορφώνεται με το πρότυπο USB.
 • Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην μπορούν να φορτίσουν το χειριστήριο.

Χρήση του ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth® για να συνδέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge™ σε μια συσκευή που διαθέτει μία από τις παρακάτω εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων.

 • macOS Ventura 13.3
 • iOS 16.4
 • iPadOS 16.4
 • tvOS 16.4

Όταν παίζετε σε κονσόλα PS5, μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία του μοχλού του χειριστηρίου σας, τις αντιστοιχίσεις κουμπιών, την ένταση της δόνησης και άλλα και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ως προφίλ. Μπορείτε να αποκτήσετε επίσης πρόσβαση στα προφίλ που έχουν αποθηκευτεί στο χειριστήριο άλλων συσκευών εκτός της κονσόλας PS5.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσαρμογή και η αποθήκευση προφίλ είναι δυνατή μόνο σε κονσόλα PS5.

 • Ανατρέξτε οπωσδήποτε στις οδηγίες που παρέχονται με το χειριστήριο, την κονσόλα PS5 ή τη συσκευή. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Ονόματα μερών ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge».
 • Ανάλογα με το παιχνίδι, ορισμένες λειτουργίες του χειριστηρίου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
 • Δεν υπάρχει έξοδος ήχου από το χειριστήριο. Έξοδος ήχου παρέχεται μόνο από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
 • Δεν παρέχεται εγγύηση συμβατότητας όλων των συσκευών με το χειριστήριο.

Σύζευξη συσκευής

Όταν χρησιμοποιείτε ένα χειριστήριο σε μια συσκευή για πρώτη φορά, πρέπει να κάνετε σύζευξη.

1.
Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη παίκτη στο χειριστήριο είναι σβηστή.
Αν η ένδειξη παίκτη είναι αναμμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει. Αν στο χειριστήριο είναι συνδεδεμένο κάποιο καλώδιο USB, αποσυνδέστε το.
2.
Ενώ πιέζετε παρατεταμένα το κουμπί (δημιουργίας), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι η φωτιζόμενη μπάρα να αρχίσει να αναβοσβήνει.
3.
Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χειριστήριο από τη λίστα με τις συσκευές Bluetooth®.
Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, η φωτιζόμενη μπάρα θα αναβοσβήσει και, στη συνέχεια, θα ανάψει η ένδειξη παίκτη.
 • Η σύζευξη ενός χειριστηρίου είναι δυνατή μόνο με μία συσκευή τη φορά. Κάθε φορά που αλλάζετε συσκευές, πρέπει να δημιουργείτε σύζευξη μεταξύ του χειριστηρίου και της νέας συσκευής.
 • Για να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο με μια κονσόλα PS5, ενεργοποιήστε την κονσόλα και χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να το συνδέσετε σε αυτήν και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί PS στο χειριστήριο.

Ενεργοποίηση του χειριστηρίου

Πατήστε το κουμπί PS. Αφού αναβοσβήσει η φωτιζόμενη μπάρα, θα ανάψει η ένδειξη παίκτη.

Απενεργοποίηση του χειριστηρίου

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει η ένδειξη παίκτη.

Φόρτιση του χειριστηρίου

Το χειριστήριο φορτίζει μέσω ενός τυπικού καλωδίου USB Type-C®. Για να φορτίσει, απαιτεί επιτοίχιο φορτιστή συμβατό με το πρότυπο USB Battery Charging 1.2 ή συμβατή τυπική θύρα USB 2.0 ή 3.0 που μπορείτε να βρείτε σε κονσόλα PS5 ή Mac.

 • Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο που συμμορφώνεται με το πρότυπο USB.
 • Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην μπορούν να φορτίσουν το χειριστήριο.

Χρήση του ασύρματου χειριστηρίου DUALSHOCK 4

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth® για να συνδέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4 σε μια συσκευή που διαθέτει μία από τις παρακάτω εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων.

 • macOS Catalina
 • iOS 13
 • iPadOS 13
 • tvOS 13
 • Android™ 10
 • Ανατρέξτε οπωσδήποτε στις οδηγίες που παρέχονται με το χειριστήριο, τη συσκευή και την κονσόλα PS4™.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τα ονόματα των μερών του χειριστηρίου, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της κονσόλας PS4.
 • Όταν χρησιμοποιείτε το Bluetooth® για τη σύνδεση του χειριστηρίου σε Windows PC, χρησιμοποιήστε έναν ασύρματο προσαρμογέα USB DUALSHOCK®4.
 • Δεν υπάρχει έξοδος ήχου από το χειριστήριο. Έξοδος ήχου παρέχεται μόνο από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
 • Δεν παρέχεται εγγύηση συμβατότητας όλων των συσκευών με το χειριστήριο.

Σύζευξη συσκευής

Όταν χρησιμοποιείτε ένα χειριστήριο σε μια συσκευή για πρώτη φορά, πρέπει να κάνετε σύζευξη.

1.

Βεβαιωθείτε ότι η φωτιζόμενη μπάρα του χειριστηρίου είναι σβηστή.
Αν η φωτιζόμενη μπάρα είναι αναμμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει. Αν στο χειριστήριο είναι συνδεδεμένο κάποιο καλώδιο USB, αποσυνδέστε το.

2.
Ενώ πιέζετε παρατεταμένα το κουμπί SHARE, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι η φωτιζόμενη μπάρα να αρχίσει να αναβοσβήνει.
3.
Ενεργοποιήστε το Bluetooth® στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χειριστήριο από τη λίστα με τις συσκευές Bluetooth®.
Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, η φωτιζόμενη μπάρα θα ανάψει σταθερά.
 • Η σύζευξη ενός χειριστηρίου είναι δυνατή μόνο με μία συσκευή τη φορά. Κάθε φορά που αλλάζετε συσκευές, πρέπει να δημιουργείτε σύζευξη μεταξύ του χειριστηρίου και της νέας συσκευής.
 • Για να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο με μια κονσόλα PS4, ενεργοποιήστε την κονσόλα και χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να το συνδέσετε σε αυτήν και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί PS στο χειριστήριο.

Ενεργοποίηση του χειριστηρίου

Πατήστε το κουμπί PS. Η φωτιζόμενη μπάρα θα ανάψει σταθερά.

Απενεργοποίηση του χειριστηρίου

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει η φωτιζόμενη μπάρα.

Φόρτιση του χειριστηρίου

Το χειριστήριο φορτίζει μέσω ενός τυπικού καλωδίου εισόδου USB Micro-B. Για να φορτίσει, απαιτεί επιτοίχιο φορτιστή συμβατό με το πρότυπο USB Battery Charging 1.2 ή συμβατή τυπική θύρα USB 2.0 ή 3.0 που μπορείτε να βρείτε σε κονσόλα PS4, Mac ή Windows PC.

 • Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο που συμμορφώνεται με το πρότυπο USB.
 • Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην μπορούν να φορτίσουν το χειριστήριο.

 • Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό ασύρματων χειριστηρίων DualSense και DualSense Edge, χρησιμοποιήστε ένα Windows PC. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα «Ενημέρωση του υλικολογισμικού του ασύρματου χειριστηρίου».
 • Η παρούσα τοποθεσία υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
 • Οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα του συστήματος και οι εικόνες που δημοσιεύονται στην παρούσα τοποθεσία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού συστήματος του PS5 ή του PS4 ή την έκδοση της εφαρμογής που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε.

 • Οι ονομασίες «PlayStation Family Mark», «PlayStation», «PS5», «PS4», «DualSense», «DualSense Edge» και «DUALSHOCK» είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Sony Interactive Entertainment Inc.
 • Η ονομασία «SONY» είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Sony Group Corporation.
 • Mac, macOS, iPadOS and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 • The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
 • IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
 • Android is a trademark of Google LLC.
 • USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
 • Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.