Použití bezdrátového ovladače

K připojení bezdrátového ovladače k jinému zařízení než ke konzoli PlayStation®5 či PlayStation®4 můžete použít Bluetooth®.

Použití bezdrátového ovladače DualSense

Pomocí Bluetooth® můžete bezdrátový ovladač DualSense™ připojit k zařízení s některým z následujících operačních systémů.

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5
 • iPadOS 14.5
 • tvOS 14.5
 • Android™ 12
 • Přečtěte si pokyny dodané s ovladačem, konzolí PS5™ či zařízením. Viz také část „Názvy součástí bezdrátového ovladače DualSense“.
 • V závislosti na hře nemusí být některé funkce ovladače dostupné.
 • Ovladač nemá žádný zvukový výstup. Zvukový výstup má pouze zařízení, které používáte.
 • Nelze zaručit, že s ovladačem budou kompatibilní všechna zařízení.

Párování zařízení

Při prvním použití ovladače se zařízením je nutné provést spárování.

1.
Ujistěte se, že kontrolka hráče na ovladači nesvítí.
Pokud kontrolka hráče svítí, stiskněte a podržte tlačítko PS, dokud nezhasne. Pokud je k ovladači připojen kabel USB, odpojte jej.
2.
Stiskněte a podržte tlačítko (vytvořit) a současně stiskněte a podržte tlačítko PS, dokud světelná lišta nezabliká.
3.
V zařízení povolte funkci Bluetooth® a poté ze seznamu zařízení Bluetooth® vyberte ovladač.
Po dokončení párování světelná lišta zabliká a poté se rozsvítí kontrolka hráče.
 • Ovladač lze vždy spárovat jen s jedním zařízením. Pokud zařízení změníte, je nutné provést párování ovladače s novým zařízením.
 • Jestliže chcete ovladač použít s konzolí PS5, zapněte konzoli, připojte se ke konzoli pomocí kabelu USB a poté stiskněte na ovladači tlačítko PS.

Zapnutí ovladače

Stiskněte tlačítko PS. Světelná lišta zabliká a poté se rozsvítí kontrolka hráče.

Vypnutí ovladače

Stiskněte a podržte tlačítko PS, dokud nepřestane svítit kontrolka hráče.

Nabíjení ovladače

Ovladač se nabíjí pomocí standardního kabelu USB Type-C®. K nabíjení je nutné použít síťovou nabíječku kompatibilní s funkcí USB Battery Charging 1.2 nebo standardní port kompatibilní s USB 2.0 nebo 3.0, který se nachází na konzoli PS5 nebo počítači se systémem Mac.

 • Použijte kabel odpovídající standardu USB.
 • Některá zařízení nelze k nabíjení ovladače použít.

Použití bezdrátového ovladače DualSense Edge

Pomocí Bluetooth® můžete bezdrátový ovladač DualSense Edge™ připojit k zařízení s některým z následujících operačních systémů.

 • macOS Ventura 13.3
 • iOS 16.4
 • iPadOS 16.4
 • tvOS 16.4

Při hře na konzoli PS5 můžete upravit citlivost páček ovladače, přiřazení tlačítek, intenzitu vibrací a další funkce, a tato nastavení pak uložit jako profily. Můžete také získat přístup k profilům, které byly v ovladači uloženy pomocí jiných zařízení než konzole PS5.
Upravovat a ukládat profily však můžete pouze na konzoli PS5.

 • Přečtěte si pokyny dodané s ovladačem, konzolí PS5 či zařízením. Viz také část „Názvy součástí bezdrátového ovladače DualSense Edge“.
 • V závislosti na hře nemusí být některé funkce ovladače dostupné.
 • Ovladač nemá žádný zvukový výstup. Zvukový výstup má pouze zařízení, které používáte.
 • Nelze zaručit, že s ovladačem budou kompatibilní všechna zařízení.

Párování zařízení

Při prvním použití ovladače se zařízením je nutné provést spárování.

1.
Ujistěte se, že kontrolka hráče na ovladači nesvítí.
Pokud kontrolka hráče svítí, stiskněte a podržte tlačítko PS, dokud nezhasne. Pokud je k ovladači připojen kabel USB, odpojte jej.
2.
Stiskněte a podržte tlačítko (vytvořit) a současně stiskněte a podržte tlačítko PS, dokud světelná lišta nezabliká.
3.
V zařízení povolte funkci Bluetooth® a poté ze seznamu zařízení Bluetooth® vyberte ovladač.
Po dokončení párování světelná lišta zabliká a poté se rozsvítí kontrolka hráče.
 • Ovladač lze vždy spárovat jen s jedním zařízením. Pokud zařízení změníte, je nutné provést párování ovladače s novým zařízením.
 • Jestliže chcete ovladač použít s konzolí PS5, zapněte konzoli, připojte se ke konzoli pomocí kabelu USB a poté stiskněte na ovladači tlačítko PS.

Zapnutí ovladače

Stiskněte tlačítko PS. Světelná lišta zabliká a poté se rozsvítí kontrolka hráče.

Vypnutí ovladače

Stiskněte a podržte tlačítko PS, dokud nepřestane svítit kontrolka hráče.

Nabíjení ovladače

Ovladač se nabíjí pomocí standardního kabelu USB Type-C®. K nabíjení je nutné použít síťovou nabíječku kompatibilní s funkcí USB Battery Charging 1.2 nebo standardní port kompatibilní s USB 2.0 nebo 3.0, který se nachází na konzoli PS5 nebo počítači se systémem Mac.

 • Použijte kabel odpovídající standardu USB.
 • Některá zařízení nelze k nabíjení ovladače použít.

Použití bezdrátového ovladače DUALSHOCK 4

Pomocí Bluetooth® můžete bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 připojit k zařízení s některým z následujících operačních systémů.

 • macOS Catalina
 • iOS 13
 • iPadOS 13
 • tvOS 13
 • Android™ 10
 • Přečtěte si pokyny dodané s ovladačem, zařízením a konzolí PS4™.
 • Podrobné informace o názvech součástí ovladače naleznete v uživatelské příručce konzole PS4.
 • Pokud připojujete ovladač k počítači se systémem Windows pomocí Bluetooth®, použijte bezdrátový adaptér USB pro DUALSHOCK®4.
 • Ovladač nemá žádný zvukový výstup. Zvukový výstup má pouze zařízení, které používáte.
 • Nelze zaručit, že s ovladačem budou kompatibilní všechna zařízení.

Párování zařízení

Při prvním použití ovladače se zařízením je nutné provést spárování.

1.

Ujistěte se, že světelná lišta na ovladači nesvítí.
Pokud světelná lišta svítí, stiskněte a podržte tlačítko PS, dokud nezhasne. Pokud je k ovladači připojen kabel USB, odpojte jej.

2.
Stiskněte a podržte tlačítko SHARE a současně stiskněte a podržte tlačítko PS, dokud světelná lišta nezačne blikat.
3.
V zařízení povolte funkci Bluetooth® a poté ze seznamu zařízení Bluetooth® vyberte ovladač.
Po dokončení párování začne světelná lišta nepřerušovaně svítit.
 • Ovladač lze vždy spárovat jen s jedním zařízením. Pokud zařízení změníte, je nutné provést párování ovladače s novým zařízením.
 • Jestliže chcete ovladač použít s konzolí PS4, zapněte konzoli, připojte se ke konzoli pomocí kabelu USB a poté stiskněte na ovladači tlačítko PS.

Zapnutí ovladače

Stiskněte tlačítko PS. Světelná lišta začne nepřerušovaně svítit.

Vypnutí ovladače

Stiskněte a podržte tlačítko PS, dokud světelná lišta nepřestane svítit.

Nabíjení ovladače

Ovladač se nabíjí pomocí standardního kabelu USB Micro-B. K nabíjení je nutné použít síťovou nabíječku kompatibilní s funkcí USB Battery Charging 1.2 nebo standardní port kompatibilní s USB 2.0 nebo 3.0, který se nachází na konzoli PS4 nebo počítači se systémem Mac nebo Windows.

 • Použijte kabel odpovídající standardu USB.
 • Některá zařízení nelze k nabíjení ovladače použít.

 • K aktualizaci firmwaru bezdrátových ovladačů DualSense a DualSense Edge použijte počítač se systémem Windows. Podrobnosti najdete v části „Aktualizace firmwaru bezdrátového ovladače“.
 • Tento web podléhá změnám bez předchozího upozornění.
 • Informace o funkcích systému a obrázky zveřejněné na tomto webu se mohou lišit v závislosti na verzi systémového softwaru konzole PS5 nebo PS4 nebo verzi aplikace nainstalované v počítači nebo mobilním zařízení, které používáte.

 • PlayStation Family Mark“, „PlayStation“, „PS5“, „PS4“, „DualSense“, „DualSense Edge“ a „DUALSHOCK“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.
 • „SONY“ je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Sony Group Corporation.
 • Mac, macOS, iPadOS and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 • The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
 • IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
 • Android is a trademark of Google LLC.
 • USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
 • Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných majitelů.