Sử dụng bộ điều khiển không dây

Bạn có thể sử dụng Bluetooth® để kết nối bộ điều khiển không dây của mình với một thiết bị khác không phải là máy chơi game PlayStation®5 hoặc máy chơi game PlayStation®4.

Sử dụng bộ điều khiển không dây DualSense

Bạn có thể sử dụng Bluetooth® để kết nối bộ điều khiển không dây DualSense™ với thiết bị chạy bất kỳ phiên bản nào của các hệ điều hành sau đây:

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5
 • iPadOS 14.5
 • tvOS 14.5
 • Android™ 12
 • Hãy nhớ tham khảo các hướng dẫn kèm theo bộ điều khiển, máy chơi game PS5™ hoặc thiết bị của bạn. Ngoài ra, hãy xem mục “Tên bộ phận của bộ điều khiển không dây DualSense”.
 • Tùy thuộc vào trò chơi mà một số tính năng nhất định trên bộ điều khiển có thể không khả dụng.
 • Bộ điều khiển của bạn không có đầu ra âm thanh. Chỉ có đầu ra âm thanh từ thiết bị bạn đang sử dụng.
 • Chúng tôi không đảm bảo mọi thiết bị đều tương thích với bộ điều khiển này.

Ghép đôi thiết bị

Khi lần đầu sử dụng bộ điều khiển trên một thiết bị, bạn phải tiến hành ghép đôi.

1.
Đảm bảo rằng đèn trạng thái người chơi trên bộ điều khiển đang tắt.
Nếu đèn trạng thái người chơi đang bật, hãy nhấn và giữ nút PS đến khi đèn tắt. Nếu cáp USB được kết nối với bộ điều khiển, hãy ngắt kết nối cáp.
2.
Trong khi nhấn và giữ nút (tạo), hãy nhấn và giữ nút PS đến khi đèn báo nhấp nháy.
3.
Bật Bluetooth® trên thiết bị của bạn rồi chọn bộ điều khiển trong danh sách các thiết bị Bluetooth®.
Khi ghép đôi xong, đèn báo sẽ nhấp nháy, sau đó đèn trạng thái người chơi sáng lên.
 • Tại một thời điểm, chỉ có thể ghép đôi bộ điều khiển với một thiết bị. Mỗi lần bạn thay đổi thiết bị, bạn phải ghép đôi bộ điều khiển với thiết bị mới.
 • Để sử dụng bộ điều khiển với máy chơi game PS5, hãy bật máy chơi game và sử dụng cáp USB để kết nối với máy chơi game, sau đó nhấn nút PS trên bộ điều khiển.

Bật bộ điều khiển

Nhấn nút PS. Sau khi đèn báo nhấp nháy, đèn trạng thái người chơi sẽ sáng lên.

Tắt bộ điều khiển

Nhấn và giữ nút PS đến khi đèn trạng thái người chơi tắt.

Sạc bộ điều khiển

Bộ điều khiển được sạc thông qua cáp USB Type-C® tiêu chuẩn. Bộ điều khiển cần bộ sạc cắm tường tương thích với chuẩn Sạc Pin USB 1.2 để sạc, hoặc cổng tương thích chuẩn USB 2.0 hoặc 3.0 có trên máy chơi game PS5 hoặc máy Mac.

 • Hãy sử dụng cáp đạt tiêu chuẩn USB.
 • Một số thiết bị có thể sẽ không sạc được bộ điều khiển.

Sử dụng bộ điều khiển không dây DualSense Edge

Bạn có thể sử dụng Bluetooth® để kết nối bộ điều khiển không dây DualSense Edge™ với thiết bị chạy bất kỳ phiên bản nào của các hệ điều hành sau đây:

 • macOS Ventura 13.3
 • iOS 16.4
 • iPadOS 16.4
 • tvOS 16.4

Khi chơi trên máy chơi game PS5, bạn có thể tùy chỉnh độ nhạy cần của bộ điều khiển, cách gán nút, cường độ rung, v.v., sau đó lưu các tùy chọn cài đặt đó dưới dạng cấu hình. Bạn cũng có thể dùng các thiết bị không phải máy chơi game PS5 để truy cập các cấu hình bạn đã lưu trên bộ điều khiển của mình.
Lưu ý rằng bạn chỉ có thể tùy chỉnh và lưu cấu hình trên máy chơi game PS5.

 • Hãy nhớ tham khảo các hướng dẫn kèm theo bộ điều khiển, máy chơi game PS5 hoặc thiết bị của bạn. Ngoài ra, hãy xem mục “Tên bộ phận của bộ điều khiển không dây DualSense Edge”.
 • Tùy thuộc vào trò chơi mà một số tính năng nhất định trên bộ điều khiển có thể không khả dụng.
 • Bộ điều khiển của bạn không có đầu ra âm thanh. Chỉ có đầu ra âm thanh từ thiết bị bạn đang sử dụng.
 • Chúng tôi không đảm bảo mọi thiết bị đều tương thích với bộ điều khiển này.

Ghép đôi thiết bị

Khi lần đầu sử dụng bộ điều khiển trên một thiết bị, bạn phải tiến hành ghép đôi.

1.
Đảm bảo rằng đèn trạng thái người chơi trên bộ điều khiển đang tắt.
Nếu đèn trạng thái người chơi đang bật, hãy nhấn và giữ nút PS đến khi đèn tắt. Nếu cáp USB được kết nối với bộ điều khiển, hãy ngắt kết nối cáp.
2.
Trong khi nhấn và giữ nút (tạo), hãy nhấn và giữ nút PS đến khi đèn báo nhấp nháy.
3.
Bật Bluetooth® trên thiết bị của bạn rồi chọn bộ điều khiển trong danh sách các thiết bị Bluetooth®.
Khi ghép đôi xong, đèn báo sẽ nhấp nháy, sau đó đèn trạng thái người chơi sáng lên.
 • Tại một thời điểm, chỉ có thể ghép đôi bộ điều khiển với một thiết bị. Mỗi lần bạn thay đổi thiết bị, bạn phải ghép đôi bộ điều khiển với thiết bị mới.
 • Để sử dụng bộ điều khiển với máy chơi game PS5, hãy bật máy chơi game và sử dụng cáp USB để kết nối với máy chơi game, sau đó nhấn nút PS trên bộ điều khiển.

Bật bộ điều khiển

Nhấn nút PS. Sau khi đèn báo nhấp nháy, đèn trạng thái người chơi sẽ sáng lên.

Tắt bộ điều khiển

Nhấn và giữ nút PS đến khi đèn trạng thái người chơi tắt.

Sạc bộ điều khiển

Bộ điều khiển được sạc thông qua cáp USB Type-C® tiêu chuẩn. Bộ điều khiển cần bộ sạc cắm tường tương thích với chuẩn Sạc Pin USB 1.2 để sạc, hoặc cổng tương thích chuẩn USB 2.0 hoặc 3.0 có trên máy chơi game PS5 hoặc máy Mac.

 • Hãy sử dụng cáp đạt tiêu chuẩn USB.
 • Một số thiết bị có thể sẽ không sạc được bộ điều khiển.

Sử dụng bộ điều khiển không dây DUALSHOCK 4

Bạn có thể sử dụng Bluetooth® để kết nối bộ điều khiển không dây DUALSHOCK®4 với thiết bị chạy bất kỳ phiên bản nào của các hệ điều hành sau đây:

 • macOS Catalina
 • iOS 13
 • iPadOS 13
 • tvOS 13
 • Android™ 10
 • Hãy nhớ tham khảo các hướng dẫn kèm theo bộ điều khiển, thiết bị và máy chơi game PS4™ của bạn.
 • Để biết thông tin chi tiết về tên bộ phận của bộ điều khiển, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng dành cho máy chơi game PS4.
 • Khi sử dụng Bluetooth® để kết nối bộ điều khiển với máy tính dùng hệ điều hành Windows, hãy sử dụng đầu USB nhận tín hiệu không dây cho DUALSHOCK®4.
 • Bộ điều khiển của bạn không có đầu ra âm thanh. Chỉ có đầu ra âm thanh từ thiết bị bạn đang sử dụng.
 • Chúng tôi không đảm bảo mọi thiết bị đều tương thích với bộ điều khiển này.

Ghép đôi thiết bị

Khi lần đầu sử dụng bộ điều khiển trên một thiết bị, bạn phải tiến hành ghép đôi.

1.

Đảm bảo rằng đèn báo trên bộ điều khiển đang tắt.
Nếu đèn báo đang bật, hãy nhấn và giữ nút PS đến khi đèn tắt. Nếu cáp USB được kết nối với bộ điều khiển, hãy ngắt kết nối cáp.

2.
Trong khi nhấn và giữ nút SHARE, hãy nhấn và giữ nút PS đến khi đèn báo nhấp nháy.
3.
Bật Bluetooth® trên thiết bị của bạn rồi chọn bộ điều khiển trong danh sách các thiết bị Bluetooth®.
Khi ghép đôi hoàn thành, đèn báo sẽ chuyển sang màu đơn sắc sáng liên tục.
 • Tại một thời điểm, chỉ có thể ghép đôi bộ điều khiển với một thiết bị. Mỗi lần bạn thay đổi thiết bị, bạn phải ghép đôi bộ điều khiển với thiết bị mới.
 • Để sử dụng bộ điều khiển với máy chơi game PS4, hãy bật máy chơi game và sử dụng cáp USB để kết nối với máy chơi game, sau đó nhấn nút PS trên bộ điều khiển.

Bật bộ điều khiển

Nhấn nút PS. Đèn báo sẽ chuyển sang màu đơn sắc sáng liên tục.

Tắt bộ điều khiển

Nhấn và giữ nút PS đến khi đèn báo tắt.

Sạc bộ điều khiển

Bộ điều khiển được sạc thông qua cáp đầu vào USB Micro-B tiêu chuẩn. Bộ điều khiển cần bộ sạc cắm tường tương thích với chuẩn Sạc Pin USB 1.2 để sạc, hoặc cổng tương thích chuẩn USB 2.0 hoặc 3.0 có trên máy chơi game PS4, máy Mac hay máy tính dùng hệ điều hành Windows.

 • Hãy sử dụng cáp đạt tiêu chuẩn USB.
 • Một số thiết bị có thể sẽ không sạc được bộ điều khiển.

 • Sử dụng máy tính chạy hệ điều hành Windows để cập nhật phần sụn của bộ điều khiển không dây DualSense và bộ điều khiển không dây DualSense Edge. Để biết chi tiết, hãy xem phần “Cập nhật phần sụn cho bộ điều khiển không dây”.
 • Trang này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
 • Thông tin về chức năng hệ thống và hình ảnh được đăng tải trên trang này có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản phần mềm hệ thống của máy chơi game PS5 hoặc PS4 hoặc phiên bản của ứng dụng được cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động mà bạn đang sử dụng.

 • PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense”, “DualSense Edge” và “DUALSHOCK” là các thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Sony Interactive Entertainment Inc.
 • “SONY” là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Sony Group Corporation.
 • Mac, macOS, iPadOS and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 • The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
 • IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
 • Android is a trademark of Google LLC.
 • USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
 • Tất cả các nhãn hiệu khác đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.