การใช้คอนโทรลเลอร์ไร้สาย

คุณสามารถใช้ Bluetooth® เพื่อเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากคอนโซล PlayStation®5 หรือคอนโซล PlayStation®4

การใช้คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense

คุณสามารถใช้ Bluetooth® เพื่อเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense™ กับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันต่อไปนี้

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5
 • iPadOS 14.5
 • tvOS 14.5
 • Android™ 12
 • โปรดดูวิธีใช้ที่มาพร้อมกับคอนโทรลเลอร์ คอนโซล PS5™ หรืออุปกรณ์ ดู “ชื่อส่วนต่างๆ ของคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense” ด้วย
 • คุณสมบัติบางอย่างของคอนโทรลเลอร์อาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกมนั้นๆ
 • ไม่มีเอาต์พุตเสียงจากคอนโทรลเลอร์ของคุณ เอาต์พุตเสียงมาจากอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งานเท่านั้น
 • และไม่มีการรับประกันว่าคอนโทรลเลอร์จะใช้งานได้กับอุปกรณ์ทุกเครื่อง

การจับคู่อุปกรณ์

เมื่อใช้คอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องจับคู่ก่อน

1.
ดูให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะผู้เล่นบนคอนโทรลเลอร์ดับอยู่
หากไฟแสดงสถานะผู้เล่นติดสว่าง ให้กดปุ่ม PS ค้างไว้จนกว่าจะดับ หากสาย USB ต่อกับคอนโทรลเลอร์อยู่ ให้ถอดออก
2.
กดปุ่ม (ครีเอท) และปุ่ม PS ค้างไว้จนกว่าแถบแสงจะกะพริบ
3.
เปิดใช้ Bluetooth® ในอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นเลือกคอนโทรลเลอร์จากรายชื่ออุปกรณ์ Bluetooth®
เมื่อจับคู่เสร็จแล้ว แถบแสงจะกะพริบ จากนั้นไฟแสดงสถานะผู้เล่นจะติด
 • คุณจับคู่คอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ได้ทีละเครื่องเท่านั้น และเมื่อจะเปลี่ยนอุปกรณ์ คุณจะต้องจับคู่คอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์เครื่องใหม่ทุกครั้ง
 • หากจะใช้คอนโทรลเลอร์กับคอนโซล PS5 ให้เปิดคอนโซลและใช้สาย USB เชื่อมต่อกับคอนโซล จากนั้นกดปุ่ม PS บนคอนโทรลเลอร์

การเปิดคอนโทรลเลอร์

กดปุ่ม PS แถบแสงจะกะพริบ แล้วไฟแสดงสถานะผู้เล่นจะติด

การปิดคอนโทรลเลอร์

กดปุ่ม PS ค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะผู้เล่นจะดับ

การชาร์จคอนโทรลเลอร์

คอนโทรลเลอร์ชาร์จผ่านสาย USB Type-C® แบบมาตรฐาน โดยต้องใช้ที่ชาร์จติดผนังที่ใช้งานได้กับ USB Battery Charging 1.2 หรือพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 แบบมาตรฐานซึ่งมีอยู่บนคอนโซล PS5 หรือ Mac

 • ใช้สายที่เป็นไปตามมาตรฐาน USB
 • อุปกรณ์บางอย่างอาจชาร์จคอนโทรลเลอร์ไม่ได้

การใช้คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense Edge

คุณสามารถใช้ Bluetooth® เพื่อเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense Edge™ กับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันต่อไปนี้

 • macOS Ventura 13.3
 • iOS 16.4
 • iPadOS 16.4
 • tvOS 16.4

เมื่อเล่นเกมบนคอนโซล PS5 คุณสามารถปรับแต่งความไวของจอยสติ๊กคอนโทรลเลอร์ การกำหนดปุ่ม ความเข้มในการสั่น และอื่นๆ แล้วบันทึกการตั้งค่าเหล่านั้นเป็นโพรไฟล์ คุณยังสามารถเข้าถึงโพรไฟล์ที่บันทึกไว้บนคอนโทรเลอร์ของคุณจากอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากคอนโซล PS5
โปรดทราบว่าคุณจะสามารถปรับแต่งและบันทึกโพรไฟล์บนคอลโซล PS5 เท่านั้น

 • โปรดดูวิธีใช้ที่มาพร้อมกับคอนโทรลเลอร์ คอนโซล PS5 หรืออุปกรณ์ของคุณ ดู “ชื่อส่วนต่างๆ ของคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense Edge” ด้วย
 • คุณสมบัติบางอย่างของคอนโทรลเลอร์อาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกมนั้นๆ
 • ไม่มีเอาต์พุตเสียงจากคอนโทรลเลอร์ของคุณ เอาต์พุตเสียงมาจากอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งานเท่านั้น
 • และไม่มีการรับประกันว่าคอนโทรลเลอร์จะใช้งานได้กับอุปกรณ์ทุกเครื่อง

การจับคู่อุปกรณ์

เมื่อใช้คอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องจับคู่ก่อน

1.
ดูให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะผู้เล่นบนคอนโทรลเลอร์ดับอยู่
หากไฟแสดงสถานะผู้เล่นติดสว่าง ให้กดปุ่ม PS ค้างไว้จนกว่าจะดับ หากสาย USB ต่อกับคอนโทรลเลอร์อยู่ ให้ถอดออก
2.
กดปุ่ม (ครีเอท) และปุ่ม PS ค้างไว้จนกว่าแถบแสงจะกะพริบ
3.
เปิดใช้ Bluetooth® ในอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นเลือกคอนโทรลเลอร์จากรายชื่ออุปกรณ์ Bluetooth®
เมื่อจับคู่เสร็จแล้ว แถบแสงจะกะพริบ จากนั้นไฟแสดงสถานะผู้เล่นจะติด
 • คุณจับคู่คอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ได้ทีละเครื่องเท่านั้น และเมื่อจะเปลี่ยนอุปกรณ์ คุณจะต้องจับคู่คอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์เครื่องใหม่ทุกครั้ง
 • หากจะใช้คอนโทรลเลอร์กับคอนโซล PS5 ให้เปิดคอนโซลและใช้สาย USB เชื่อมต่อกับคอนโซล จากนั้นกดปุ่ม PS บนคอนโทรลเลอร์

การเปิดคอนโทรลเลอร์

กดปุ่ม PS แถบแสงจะกะพริบ แล้วไฟแสดงสถานะผู้เล่นจะติด

การปิดคอนโทรลเลอร์

กดปุ่ม PS ค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะผู้เล่นจะดับ

การชาร์จคอนโทรลเลอร์

คอนโทรลเลอร์ชาร์จผ่านสาย USB Type-C® แบบมาตรฐาน โดยต้องใช้ที่ชาร์จติดผนังที่ใช้งานได้กับ USB Battery Charging 1.2 หรือพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 แบบมาตรฐานซึ่งมีอยู่บนคอนโซล PS5 หรือ Mac

 • ใช้สายที่เป็นไปตามมาตรฐาน USB
 • อุปกรณ์บางอย่างอาจชาร์จคอนโทรลเลอร์ไม่ได้

การใช้คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DUALSHOCK 4

คุณสามารถใช้ Bluetooth® เพื่อเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DUALSHOCK®4 กับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันต่อไปนี้

 • macOS Catalina
 • iOS 13
 • iPadOS 13
 • tvOS 13
 • Android™ 10
 • โปรดดูวิธีใช้ที่มาพร้อมกับคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ และคอนโซล PS4™
 • หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อส่วนต่างๆ ของคอนโทรลเลอร์ โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับคอนโซล PS4
 • เมื่อใช้ Bluetooth® เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์กับ Windows PC ให้ใช้อะแดปเตอร์ไร้สาย USB DUALSHOCK®4
 • ไม่มีเอาต์พุตเสียงจากคอนโทรลเลอร์ของคุณ เอาต์พุตเสียงมาจากอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งานเท่านั้น
 • และไม่มีการรับประกันว่าคอนโทรลเลอร์จะใช้งานได้กับอุปกรณ์ทุกเครื่อง

การจับคู่อุปกรณ์

เมื่อใช้คอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องจับคู่ก่อน

1.

ดูให้แน่ใจว่าแถบแสงบนคอนโทรลเลอร์ดับอยู่
หากแถบแสงติดสว่าง ให้กดปุ่ม PS ค้างไว้จนกว่าจะดับ หากสาย USB ต่อกับคอนโทรลเลอร์อยู่ ให้ถอดออก

2.
กดปุ่ม SHARE และปุ่ม PS ค้างไว้จนกว่าแถบแสงจะกะพริบ
3.
เปิดใช้ Bluetooth® ในอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นเลือกคอนโทรลเลอร์จากรายชื่ออุปกรณ์ Bluetooth®
เมื่อจับคู่เสร็จแล้ว แถบแสงจะติดสว่างตลอด
 • คุณจับคู่คอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ได้ทีละเครื่องเท่านั้น และเมื่อจะเปลี่ยนอุปกรณ์ คุณจะต้องจับคู่คอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์เครื่องใหม่ทุกครั้ง
 • หากจะใช้คอนโทรลเลอร์กับคอนโซล PS4 ให้เปิดคอนโซลและใช้สาย USB เชื่อมต่อกับคอนโซล จากนั้นกดปุ่ม PS บนคอนโทรลเลอร์

การเปิดคอนโทรลเลอร์

กดปุ่ม PS แถบแสงจะติดสว่างตลอด

การปิดคอนโทรลเลอร์

กดปุ่ม PS ค้างไว้จนกว่าแถบแสงจะดับ

การชาร์จคอนโทรลเลอร์

คอนโทรลเลอร์ชาร์จผ่านสายอินพุต USB Micro-B แบบมาตรฐาน โดยต้องใช้ที่ชาร์จติดผนังที่ใช้งานได้กับ USB Battery Charging 1.2 หรือพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 แบบมาตรฐานซึ่งมีอยู่บนคอนโซล PS4, Mac หรือ Windows PC

 • ใช้สายที่เป็นไปตามมาตรฐาน USB
 • อุปกรณ์บางอย่างอาจชาร์จคอนโทรลเลอร์ไม่ได้

 • ใช้ Windows PC เพื่ออัพเดทเฟิร์มแวร์ของคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense และคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense Edge ดูรายละเอียดได้ที่ “อัพเดทเฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์ไร้สาย
 • ไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของระบบและรูปที่เผยแพร่บนไซต์นี้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ระบบ PS5 หรือ PS4 หรือเวอร์ชันของแอพพลิเคชันที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือที่ใช้งานอยู่

 • PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense”, “DualSense Edge” และ “DUALSHOCK” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Interactive Entertainment Inc.
 • “SONY” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation
 • Mac, macOS, iPadOS and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 • The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
 • IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
 • Android is a trademark of Google LLC.
 • USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
 • เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ