För utvecklare

Logotyp/Line Art

Trådlös DualSense-handkontroll

Trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll

Om du använder kompletta logotyp-/streckbildsdata får du inte ändra dem.
Du får extrahera och använda delar av streckbildsdata enbart om du måste framhäva vissa produktdelar som beskrivs i programvarans produktspecifikationer, användaranvisningar eller relaterad extrainformation. Var också noga med att återskapa designen korrekt när du skapar nya illustrationer för dessa delar.

Termer