Namn på handkontrollens delar

Kom ihåg att funktioner och åtgärder varierar beroende på situationen och vilka enheter du ansluter till.

Framsida

Främre vy av handkontroll. Medurs från längst upp till vänster A till N

A )
Riktningsknappar
B )
(skapa)-knapp
C )
Lampskena
D )
Styrplatta/Styrplattsknapp
E )
Spelarindikator
F )
(alternativ)-knapp
G )
Handlingsknappar
H )
Högerspak/R3-knapp
I )
Högtalare
J )
(PS)-knapp
K )
Uttag för headset
L )
Mikrofon
M )
(ljud av)-knapp
N )
Vänsterspak/L3-knapp

Ovansida

Övre vy av handkontroll. Från vänster A till E

A )
R1-knapp
B )
R2-knapp
C )
USB-port
D )
L1-knapp
E )
L2-knapp