Używanie kontrolera bezprzewodowego

Możesz użyć technologii Bluetooth® do połączenia kontrolera bezprzewodowego z urządzeniem innym niż konsola PlayStation®5 lub PlayStation®4.

Używanie kontrolera bezprzewodowego DualSense

Za pomocą technologii Bluetooth® możesz połączyć kontroler bezprzewodowy DualSense™ z urządzeniem, na którym działa jedna z poniższych wersji systemu operacyjnego.

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5
 • iPadOS 14.5
 • tvOS 14.5
 • Android™ 12
 • Zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z kontrolerem, konsolą PS5™ lub urządzeniem. Patrz także „Nazwy części kontrolera bezprzewodowego DualSense”.
 • W zależności od gry niektóre funkcje kontrolera mogą nie być dostępne.
 • Kontroler nie ma wyjścia audio. Jako wyjście audio wykorzystywane jest używane urządzenie.
 • Nie można zagwarantować, że wszystkie urządzenia są kompatybilne z kontrolerem.

Parowanie urządzenia

Przy pierwszym użyciu kontrolera z urządzeniem musisz go sparować.

1.
Upewnij się, że wskaźnik gracza na kontrolerze jest wyłączony.
Jeśli wskaźnik gracza się świeci, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż wskaźnik się wyłączy. Jeśli do kontrolera jest podłączony przewód USB, odłącz go.
2.
Przytrzymując naciśnięty przycisk (tworzenie), naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż pasek świetlny zacznie migać.
3.
Włącz łączność Bluetooth® w urządzeniu, a następnie wybierz kontroler z listy urządzeń Bluetooth®.
Po zakończeniu parowania pasek świetlny zacznie migać, a następnie zaświeci się wskaźnik gracza.
 • Kontroler może być sparowany tylko z jednym urządzeniem naraz. Po każdej zmianie urządzenia musisz sparować kontroler z nowym urządzeniem.
 • Aby używać kontrolera z konsolą PS5, włącz konsolę i podłącz ją za pomocą przewodu USB, a następnie naciśnij przycisk PS na kontrolerze.

Włączanie kontrolera

Naciśnij przycisk PS. Gdy pasek świetlny zacznie migać, zaświeci się wskaźnik gracza.

Wyłączanie kontrolera

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż wskaźnik gracza przestanie świecić.

Ładowanie baterii kontrolera

Baterię kontrolera ładuje się za pomocą standardowego przewodu USB ze złączem Type-C®. Do ładowania wymagana jest ładowarka zgodna ze standardem USB Battery Charging 1.2 albo standardowy port USB 2.0 lub 3.0 dostępny na konsoli PS5 lub komputerze Mac.

 • Używaj przewodu zgodnego ze standardem USB.
 • W przypadku niektórych urządzeń ładowanie baterii kontrolera może nie być możliwe.

Używanie kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge

Za pomocą technologii Bluetooth® możesz połączyć kontroler bezprzewodowy DualSense Edge™ z urządzeniem, na którym działa jedna z poniższych wersji systemu operacyjnego.

 • macOS Ventura 13.3
 • iOS 16.4
 • iPadOS 16.4
 • tvOS 16.4

Grając na konsoli PS5, możesz dostosować czułość drążka kontrolera, przypisanie przycisków, intensywność wibracji i nie tylko, a następnie zapisać te ustawienia jako profil. Możesz także uzyskać dostęp do profili zapisanych na kontrolerze na urządzeniach innych niż konsola PS5.
Pamiętaj, że profile można dostosowywać i zapisywać tylko na konsoli PS5.

 • Zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z kontrolerem, konsolą PS5 lub urządzeniem. Patrz także „Nazwy części kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge”.
 • W zależności od gry niektóre funkcje kontrolera mogą nie być dostępne.
 • Kontroler nie ma wyjścia audio. Jako wyjście audio wykorzystywane jest używane urządzenie.
 • Nie można zagwarantować, że wszystkie urządzenia są kompatybilne z kontrolerem.

Parowanie urządzenia

Przy pierwszym użyciu kontrolera z urządzeniem musisz go sparować.

1.
Upewnij się, że wskaźnik gracza na kontrolerze jest wyłączony.
Jeśli wskaźnik gracza się świeci, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż wskaźnik się wyłączy. Jeśli do kontrolera jest podłączony przewód USB, odłącz go.
2.
Przytrzymując naciśnięty przycisk (tworzenie), naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż pasek świetlny zacznie migać.
3.
Włącz łączność Bluetooth® w urządzeniu, a następnie wybierz kontroler z listy urządzeń Bluetooth®.
Po zakończeniu parowania pasek świetlny zacznie migać, a następnie zaświeci się wskaźnik gracza.
 • Kontroler może być sparowany tylko z jednym urządzeniem naraz. Po każdej zmianie urządzenia musisz sparować kontroler z nowym urządzeniem.
 • Aby używać kontrolera z konsolą PS5, włącz konsolę i podłącz ją za pomocą przewodu USB, a następnie naciśnij przycisk PS na kontrolerze.

Włączanie kontrolera

Naciśnij przycisk PS. Gdy pasek świetlny zacznie migać, zaświeci się wskaźnik gracza.

Wyłączanie kontrolera

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż wskaźnik gracza przestanie świecić.

Ładowanie baterii kontrolera

Baterię kontrolera ładuje się za pomocą standardowego przewodu USB ze złączem Type-C®. Do ładowania wymagana jest ładowarka zgodna ze standardem USB Battery Charging 1.2 albo standardowy port USB 2.0 lub 3.0 dostępny na konsoli PS5 lub komputerze Mac.

 • Używaj przewodu zgodnego ze standardem USB.
 • W przypadku niektórych urządzeń ładowanie baterii kontrolera może nie być możliwe.

Używanie kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 4

Za pomocą technologii Bluetooth® możesz połączyć kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 z urządzeniem, na którym działa jedna z poniższych wersji systemu operacyjnego.

 • macOS Catalina
 • iOS 13
 • iPadOS 13
 • tvOS 13
 • Android™ 10
 • Zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z kontrolerem, urządzeniem i konsolą PS4™.
 • Informacje na temat nazw części kontrolera zawiera podręcznik użytkownika konsoli PS4.
 • W przypadku korzystania z Bluetooth® do podłączenia kontrolera do komputera z systemem Windows użyj bezprzewodowy adapter USB do kontrolera DUALSHOCK®4.
 • Kontroler nie ma wyjścia audio. Jako wyjście audio wykorzystywane jest używane urządzenie.
 • Nie można zagwarantować, że wszystkie urządzenia są kompatybilne z kontrolerem.

Parowanie urządzenia

Przy pierwszym użyciu kontrolera z urządzeniem musisz go sparować.

1.

Upewnij się, że pasek świetlny na kontrolerze nie świeci.
Jeśli pasek świetlny się świeci, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż pasek świetlny się wyłączy. Jeśli do kontrolera jest podłączony przewód USB, odłącz go.

2.
Naciśnij przycisk SHARE, a następnie, przytrzymując ten przycisk, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż pasek świetlny zacznie migać.
3.
Włącz Bluetooth® na swoim urządzeniu, a następnie wybierz kontroler z listy urządzeń Bluetooth®.
Po zakończeniu parowania pasek świetlny zacznie świecić światłem ciągłym.
 • Kontroler może być sparowany tylko z jednym urządzeniem naraz. Po każdej zmianie urządzenia musisz sparować kontroler z nowym urządzeniem.
 • Aby używać kontrolera z konsolą PS4, włącz konsolę i podłącz ją za pomocą przewodu USB, a następnie naciśnij przycisk PS na kontrolerze.

Włączanie kontrolera

Naciśnij przycisk PS. Pasek świetlny zacznie świecić światłem ciągłym.

Wyłączanie kontrolera

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż pasek świetlny przestanie świecić.

Ładowanie baterii kontrolera

Baterię kontrolera ładuje się za pomocą standardowego przewodu USB ze złączem Micro-B. Do ładowania wymagana jest ładowarka zgodna ze standardem USB Battery Charging 1.2 albo standardowy port USB 2.0 lub 3.0 dostępny na konsoli PS4, komputerze Mac lub komputerze z systemem Windows.

 • Używaj przewodu zgodnego ze standardem USB.
 • W przypadku niektórych urządzeń ładowanie baterii kontrolera może nie być możliwe.

 • Użyj komputera z systemem Windows, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe kontrolerów bezprzewodowych DualSense i kontrolerów bezprzewodowych DualSense Edge. Szczegóły zawiera część „Aktualizacja oprogramowania układowego kontrolera bezprzewodowego”.
 • Niniejsza strona może ulec zmianie bez powiadomienia.
 • Informacje dotyczące funkcjonalności systemu oraz obrazy publikowane na niniejszej stronie mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania systemu PS5 lub PS4 lub od wersji aplikacji zainstalowanej na używanym komputerze lub urządzeniu mobilnym.

 • PlayStation Family Mark”, „PlayStation”, „PS5”, „PS4”, „DualSense”, „DualSense Edge” i „DUALSHOCK” są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc.
 • „SONY” jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation.
 • Mac, macOS, iPadOS and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 • The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
 • IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
 • Android is a trademark of Google LLC.
 • USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
 • Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.