Aktualizacja oprogramowania układowego kontrolera bezprzewodowego

Popraw wydajność kontrolera bezprzewodowego DualSense™, aktualizując oprogramowanie układowe. Przed każdym użyciem kontrolera zaktualizuj jego oprogramowanie do najnowszej wersji.
Aby zaktualizować oprogramowanie układowe, użyj komputera z systemem Windows i aplikacji [Narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego kontrolera bezprzewodowego DualSense].

Wymagania systemowe

Będziesz potrzebować komputera z systemem Windows spełniającego poniższe wymagania systemowe.

System operacyjny Windows 10 (64-bitowy) lub Windows 11
Pamięć Co najmniej 10 MB
Rozdzielczość wyświetlacza Co najmniej 1024 × 768
Port USB Wymagany

Aktualizacja

Jeśli aktualizujesz oprogramowanie układowe po raz pierwszy, musisz zainstalować aplikację na komputerze z systemem Windows. Przy następnej aktualizacji oprogramowania układowego zacznij od kroku 3.

1.

Pobierz aplikację [Narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego kontrolera bezprzewodowego DualSense] i zapisz ją na pulpicie lub w innej lokalizacji.

Pobierz
aplikację z zastrzeżeniem umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

2.
Uruchom plik instalacyjny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.
Podczas instalacji może wyświetlić się monit o pobranie dodatkowego oprogramowania, które jest potrzebne do korzystania z aplikacji [Narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego kontrolera bezprzewodowego DualSense]. Aby pobrać to oprogramowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3.
Uruchom aplikację [Narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego kontrolera bezprzewodowego DualSense].
4.
Użyj przewodu USB, aby podłączyć kontroler do komputera z systemem Windows, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć aktualizację.
Nie wyłączaj komputera z systemem Windows ani nie odłączaj przewodu USB podczas aktualizacji.
Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się komunikat. Wybierz przycisk [OK], aby zakończyć proces.

Oprogramowanie układowe można aktualizować tylko dla jednego kontrolera naraz. Aby zaktualizować oprogramowanie układowe wielu kontrolerów, musisz przeprowadzić aktualizację każdego kontrolera osobno.


Aby zapewnić prawidłowe działanie kontrolera bezprzewodowego DualSense, od czasu do czasu będą publikowane aktualizacje jego oprogramowania systemowego. Powiadomienie o nowej aktualizacji będzie wyświetlane podczas aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PS5 do nowszej wersji albo po uruchomieniu aplikacji [Narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego kontrolera bezprzewodowego DualSense]. SIE zdecydowanie zaleca regularne instalowanie najnowszych aktualizacji, kiedy tylko są dostępne. Zaniechanie aktualizacji obniża bezpieczeństwo korzystania z kontrolera i może zakłócić jego działanie.


  • Znak rodziny PlayStation”, „PlayStation” i „DualSense” są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc.
  • „SONY” jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation.
  • Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.