Bruke en trådløs kontroller

Du kan bruke Bluetooth® til å koble din trådløse kontroller til en annen enhet enn en PlayStation®5-konsoll eller PlayStation®4-konsoll.

Bruke DualSense trådløs kontroller

Du kan bruke Bluetooth® til å koble en DualSense™ trådløs kontroller til en enhet som kjører en av følgende OS-versjoner.

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5
 • iPadOS 14.5
 • tvOS 14.5
 • Android™ 12
 • Sørg for å lese instruksjonene som leveres med kontrolleren, PS5™-konsollen eller enheten. Se også «Navn på deler for DualSense trådløs kontroller».
 • Avhengig av spillet er det ikke sikkert at visse funksjoner på kontrolleren er tilgjengelige.
 • Det er ingen lydutdata fra kontrolleren din. Lydutdata er kun fra enheten du bruker.
 • Det er ingen garanti for at alle enheter er kompatible med kontrolleren.

Pare en enhet

Når du bruker en kontroller på en enhet for første gang, må du pare den.

1.
Kontroller at spillerindikatoren på kontrolleren er av.
Hvis spillerindikatoren er på, trykker du på PS-knappen og holder den inne helt til den slukker. Hvis en USB-kabel er koblet til kontrolleren, kobler du den fra.
2.
Mens du trykker på og holder inne (opprett)-knappen, trykker du på PS-knappen og holder den inne til lyslisten blinker.
3.
Aktiver Bluetooth® på enheten, og velg deretter kontroller fra listen over Bluetooth®-enheter.
Når parkoblingen er fullført, blinker lyslisten, og deretter begynner spillerindikatoren å lyse.
 • En kontroller kan kobles til bare én enhet om gangen. Hver gang du bytter enheter, må du parkoble kontrolleren med den nye enheten.
 • Hvis du vil bruke kontrolleren med en PS5-konsoll, slår du på konsollen og bruker en USB-kabel til å koble den til konsollen. Deretter trykker du på PS-knappen på kontrolleren.

Slå på kontrolleren

Trykk på PS-knappen. Etter at lyslisten blinker, begynner spillerindikatoren å lyse.

Slå av kontrolleren

Trykk på PS-knappen og hold den inne til spillerindikatoren slås av.

Lade kontrolleren

Kontrolleren lades via en standard USB Type-C®-kabel. Den krever en 1.2-kompatibel vegglader for USB-batteri for å lade, eller en standard USB 2.0- eller 3.0-kompatibel port som finnes på en PS5-konsoll eller Mac.

 • Bruk en kabel som samsvarer med USB-standarden.
 • Noen enheter kan kanskje ikke lade kontrolleren.

Bruke DualSense Edge trådløs kontroller

Du kan bruke Bluetooth® til å koble en DualSense Edge™ trådløs kontroller til en enhet som kjører en av følgende OS-versjoner.

 • macOS Ventura 13.3
 • iOS 16,4
 • iPadOS 16,4
 • tvOS 16,4

Når du spiller på en PS5-konsoll, kan du tilpasse kontrollerens spakfølsomhet, knappetilordninger, vibreringsintensitet og mer, og deretter lagre de innstillingene som profiler. Du kan også få tilgang til profilene som er lagret på kontrolleren på andre enheter enn en PS5-konsoll.
Merk at du kun kan tilpasse og lagre profiler på en PS5-konsoll.

 • Sørg for å lese instruksjonene som leveres med kontrolleren, PS5-konsollen eller enheten. Se også «Navn på deler for DualSense Edge trådløs kontroller».
 • Avhengig av spillet er det ikke sikkert at visse funksjoner på kontrolleren er tilgjengelige.
 • Det er ingen lydutdata fra kontrolleren din. Lydutdata er kun fra enheten du bruker.
 • Det er ingen garanti for at alle enheter er kompatible med kontrolleren.

Pare en enhet

Når du bruker en kontroller på en enhet for første gang, må du pare den.

1.
Kontroller at spillerindikatoren på kontrolleren er av.
Hvis spillerindikatoren er på, trykker du på PS-knappen og holder den inne helt til den slukker. Hvis en USB-kabel er koblet til kontrolleren, kobler du den fra.
2.
Mens du trykker på og holder inne (opprett)-knappen, trykker du på PS-knappen og holder den inne til lyslisten blinker.
3.
Aktiver Bluetooth® på enheten, og velg deretter kontroller fra listen over Bluetooth®-enheter.
Når parkoblingen er fullført, blinker lyslisten, og deretter begynner spillerindikatoren å lyse.
 • En kontroller kan kobles til bare én enhet om gangen. Hver gang du bytter enheter, må du parkoble kontrolleren med den nye enheten.
 • Hvis du vil bruke kontrolleren med en PS5-konsoll, slår du på konsollen og bruker en USB-kabel til å koble den til konsollen. Deretter trykker du på PS-knappen på kontrolleren.

Slå på kontrolleren

Trykk på PS-knappen. Etter at lyslisten blinker, begynner spillerindikatoren å lyse.

Slå av kontrolleren

Trykk på PS-knappen og hold den inne til spillerindikatoren slås av.

Lade kontrolleren

Kontrolleren lades via en standard USB Type-C®-kabel. Den krever en 1.2-kompatibel vegglader for USB-batteri for å lade, eller en standard USB 2.0- eller 3.0-kompatibel port som finnes på en PS5-konsoll eller Mac.

 • Bruk en kabel som samsvarer med USB-standarden.
 • Noen enheter kan kanskje ikke lade kontrolleren.

Bruke DUALSHOCK 4 trådløs kontroller

Du kan bruke Bluetooth® til å koble en DUALSHOCK®4 trådløs kontroller til en enhet som kjører en av følgende OS-versjoner.

 • macOS Catalina
 • iOS 13
 • iPadOS 13
 • tvOS 13
 • Android™ 10
 • Sørg for å lese instruksjonene som leveres med kontrolleren, enheten og PS4™-konsollen.
 • For detaljer om navnene på kontrollerens deler kan du se brukerhåndboken for PS4-konsoll.
 • Når du bruker Bluetooth® til å koble kontrolleren til en Windows PC, må du bruke en DUALSHOCK®4 USB trådløs adapter.
 • Det er ingen lydutdata fra kontrolleren din. Lydutdata er kun fra enheten du bruker.
 • Det er ingen garanti for at alle enheter er kompatible med kontrolleren.

Pare en enhet

Når du bruker en kontroller på en enhet for første gang, må du pare den.

1.

Kontroller at lyslisten på kontrolleren er av.
Hvis lyslisten er på, trykker du på PS-knappen og holder den inne helt til lyset slukker. Hvis en USB-kabel er koblet til kontrolleren, kobler du den fra.

2.
Mens du trykker på og holder inne SHARE-knappen, trykker du på PS-knappen og holder den inne til lyslisten blinker.
3.
Aktiver Bluetooth® på enheten, og velg deretter kontroller fra listen over Bluetooth®-enheter.
Når parkobling er fullført, vil lyslisten lyse.
 • En kontroller kan kobles til bare én enhet om gangen. Hver gang du bytter enheter, må du parkoble kontrolleren med den nye enheten.
 • Hvis du vil bruke kontrolleren med en PS4-konsoll, slår du på konsollen og bruker en USB-kabel til å koble den til konsollen. Deretter trykker du på PS-knappen på kontrolleren.

Slå på kontrolleren

Trykk på PS-knappen. Lyslisten begynner å lyse.

Slå av kontrolleren

Trykk på PS-knappen og hold den inne til lyset slås av.

Lade kontrolleren

Kontrolleren lades via en standard USB Micro-B-inngangskabel. Den krever en 1.2-kompatibel vegglader for USB-batteri for å lade, eller en standard USB 2.0- eller 3.0-kompatibel port som finnes på en PS4-konsoll, Mac eller Windows PC.

 • Bruk en kabel som samsvarer med USB-standarden.
 • Noen enheter kan kanskje ikke lade kontrolleren.

 • Bruk en Windows PC til å oppdatere fastvaren til DualSense trådløse kontrollere og DualSense Edge trådløse kontrollere. For nærmere informasjon kan du se «Oppdatere den trådløse kontrollerens fastvare».
 • Dette nettstedet kan endres uten varsel.
 • Informasjon om systemfunksjonalitet og bilder publisert på dette nettstedet kan variere avhengig av programvareversjonen for PS5- eller PS4-systemet eller versjonen av applikasjonen installert på datamaskinen eller mobilenheten som er i bruk.

 • «PlayStation Family Mark», «PlayStation», «PS5», «PS4», «DualSense», «DualSense Edge» og «DUALSHOCK» er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.
 • «SONY» er et registrert varemerke eller varemerke tilhørende Sony Group Corporation.
 • Mac, macOS, iPadOS and tvOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
 • The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
 • IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
 • Android is a trademark of Google LLC.
 • USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
 • Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.